Made for Moments > Rouwteksten - Gedichten - Toon Hermans - afscheid en overlijden
 

We konden elkaar niet loslaten
Je bent zolang gebleven als je kon
en tot het einde heb je gestreden
Niet totdat de dood ons scheidt,
maar tot in de eeuwigheid
Voor altijd in onze gedachten
en voor altijd in ons hart
Bedankt voor alles lieverd,
rust zacht.

Nu moet ik verder zonder jou
Je stem zal ik nooit meer horen
Nooit meer jouw armen om mij heen
Ik voel mij hopeloos alleen
De mooiste herinnering zal zijn
mijn hele leven met jou, dat was fijn

De zon zal voor je stralen,
aan de andere kant
Hij is je komen halen
Wees vrij en laat je leiden
door Zijn hand.

 

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Warom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn

Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee

 

Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment.
Het wilde niet meer...

Als een ster sta je nu aan de hemel,
stralend kijk je op ons neer.
Zo zal je in mijn herinnering blijven,
telkens als ik naar boven kijk.
Keer op keer

Lieve .....
Als de regendruppels wisten
hoeveel we je missen...
regent het vandaag de hele dag!

 

Zwijgzaam
Stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht
Zo ben je langzaam,....moegestreden
uit ons midden weggegleden
En na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd

Sterren spiegelen
het donkere water
cirkels van licht
Stijgen op naar later
waar het stil is
naar daar
waar geen vragen zijn
maar alleen
de zachte waarheid

Ik vind geen woorden om het je te zeggen
hoe wij haar zullen missen, allemaal
Het diepst gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet uit te spreken taal
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
Haar/zijn leven was ons allen zoveel waard.

 

Er was altijd:
Zoveel liefde
Zoveel gezelligheid
Zoveel gelach
Alles wat we nu nog hebben is
zoveel...stilte
Dag lieve...(naam)

Je levenslust,
je kracht en je liefde
maar vooral je lach
we zullen je ontzettend missen

Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we hoog de hemel in
en haalden we je gelijk weer terug

 

Afscheid is wanhoop.
Afscheid doet pijn.
Afscheid is het besef dat je ‘r niet meer zult zijn.

Afscheid is angst.
Afscheid is kil.
Afscheid is jou laten gaan, terwijl ik niet wil.

Afscheid is onmacht.
Afscheid is verdriet.
Afscheid is de leegte die niemand echt ziet.

 

Een ster in mijn leven
die me zoveel heeft gegeven,
nu is hij verdwenen,
geen ster kan ooit nog zoveel voor me betekenen.

Gedurende je leven,
was je mijn ster
je hebt me zoveel licht gegeven,
maar je was niet ver.

Toen werd je een vallende ster,
je licht was zo’n pracht,
je gaf me zo’n kracht
maar je was niet zo ver.

 

Papa, ....wij zijn nog zo klein
waarom nu, het was zo fijn.
Je aai, je grapjes, je lieve lach
we missen het iedere dag.
Voor altijd zit je in ons hart
op een plaatsje, heel apart.

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.

Onze wegen scheiden zich nu even
en al is het veel te vlug
Straks, aan het einde van onze bestemming
zien we elkaar zeker terug.

 

Haar lichaam gaf de strijd op
Haar geest bleef tot het einde onverwoestbaar

Uit ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart.
We zullen zijn lach altijd missen.

De liefde van mijn leven verliezen
Is beter dan hem nooit te hebben gekend.

 

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt...

Mooi Sterk Zorgzaam

Jij gaf glans aan het leven!

 

Waar je ook bent,
ik zou het niet weten,
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me,
diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij

Ik zie je in de sterren
Ik hoor je in de wind
Al ben je niet meer hier,
er is een plekje in mijn hart
waar ik jou voor altijd vind.

Je mag nu rusten
Je bent nu vrij
Niet meer hier
Maar voor altijd dichtbij

 

Als je moet afgeven wat je het meest lief hebt dan is er geen gisteren, geen vandaag en geen morgen meer, dan is er geen tijd meer, dan is er alleen heimwee.

Wat is een lente zonder leven, wat een zomer zonder zon?
Wat is de liefde zonder geven, wat is er wel als ’t nooit begon?
Wat is een hemel zonder blauw, wat is de wereld zonder jou?

Soms, al dromend kan ik vliegen
en al vliegend ben ik vrij

 

Soms, al dromend kan ik vliegen
en al vliegend ben ik vrij
Niets te willen
Niets te weten
Niets te moeten
dan er zijn
Onder mij zie ik het stromen
in een zuiver perspectief
Boven mij een onafzienbaar
peilloos diep, onpeilbaar niets
Soms, al wakend kan ik voelen
als een vogel in mijn droom
Hoe het is om niets te hoeven
en te zien hoe alles stroomt.
[Jules Deelder]

Ik kán niet gelukkig zijn,
het gaat niet ik heb er alles voor over gehad
Ik wilde maar één ding:
gelukkig zijn
Het is niet gelukt
Nu probeer ik uit alle macht ongelukkig te zijn,
maar ook dat gaat niet.
[Toon Tellegem]

Laat mij maar een vogel zijn,
lijm mij vleugels aan
en gooi me in de wind.
Tegen de wolken geplakt
als een ver zicht,
klapwiekend op
niets dan lucht,
waarop ik zwevend
aan de einder verdwijn.

*Omdat de vele teksten vaak worden overgenomen of iets worden aangepast gaat de auteur vaak verloren. Mochten wij onvolledig zijn dan horen we dit graag.