Garantie op onze producten

 

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voldoet het product niet aan deze verwachtingen of heb je een klacht? Dan vragen we dit binnen 14 dagen aan ons kenbaar te maken. Dat kan op de volgende wijze:

Via e-mail: info@madeformoments.nl
Per telefoon (085) - 743 07 65 op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur
Schriftelijk: Made for Moments, Arnhemse Bovenweg 180, 3708 AH Zeist

100% klanttevredenheid!

 

Wij doen er alles aan om uw probleem binnen 72 uur naar 100% tevredenheid op te lossen. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Garantie en retourneren

 

Afhankelijk van het soort product dat u koopt, zijn er verschillende handelswijzes:

Retour sturen van standaardproducten

 

De meeste producten die u bij ons kunt kopen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, omdat dit maatwerk betreft. Alleen voor standaardproducten in onze webshop geldt het herroepingsrecht. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden (Woudenbergseweg 21, 3707 HW ZEIST) of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retoursturen van maatwerk

 

De meeste bestellingen op Made for Moments.nl zijn maatwerk, elk besteld kaartje wordt speciaal voor u gedrukt. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing op deze bestellingen. Made for Moments garandeert echter een 100% klanttevredenheid op al haar diensten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u, als klant, tevreden bent.

Eigen verantwoordelijkheid

 

Een aantal zaken zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Daarmee bedoelen we de kwaliteit van de eventuele foto of beeldmateriaal dat u zelf hebt geupload, de juistheid van het adres van de bestelling en de teksten die u zelf op de kaarten hebt aangebracht. Voor deze onderdelen is Made for Moments niet verantwoordelijk.

Verzending en klachten over verzending

 

Meer informatie over verzending en klachten over verzending vind je op onze pagina over verzending

Veilig betalen

 

Op onze pagina over betaalmogelijkheden vind je alle informatie over de verschillende vormen van betalen. Voor de afhandeling van de verschillende betalingen maakt Made for Moments gebruik van de diensten van Mollie - een gerenommeerde en grote aanbieder van online betalingsdiensten. U betaalt bij ons niet extra voor de betaling die u doet. U rekent dus uitsluitend uw eigen bestelling af.

Tips, advies en vragen

 

Heeft u tips voor Made for Moments, advies voor de verbetering van onze dienstverlening of andere vragen, dan horen wij die graag. We staan open voor suggesties en aanbevelingen. Bel ons op (085) - 743 07 65 of stuur een mail naar info@madeformoments.nl