Amalia van Oranje, volledige naam Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, werd geboren in 2003. Zij was dat jaar 1 van de 4 meisjes die deze naam toebedeeld kreeg. De impact op andere ouders was beperkt: in 2004 kregen 5 meisjes de naam Amalia, in 2005 waren dit er 10. Vervolgens viel de populariteit weer terug naar 4-5 in de jaren 2006-2008. Sindsdien zit de naam ‘in de lift’, met als voorlopig hoogtepunt 2023, toen 39 ouders de naam Amalia als voornaam gaven aan hun dochter.

Van aandacht tot naam vernoemen
De toegenomen populariteit komt niet uit de lucht vallen. Patricia Pauwels, marketeer bij Made for Moments: ‘Het houdt verband met haar meer actieve rol binnen het koningshuis. Mensen zien haar vaker op televisie, lezen haar naam, oftewel ze komen er meer mee in contact dan voorheen. We weten uit eerdere onderzoeken dat meer aandacht leidt tot meer vernoemingen. Maar, we weten ook dat mensen niet graag vernoemen als ze een negatieve associatie hebben met de naam. Het feit dat het hier wel steeds meer gebeurt is dan ook een positieve ontwikkeling voor het Koningshuis’.

Amalia van Oranje is zelf overigens ook vernoemd en wel naar haar voorouder Amalia van Solms (1602-1675). Deze Amalia huwde prins Frederik Hendrik van Oranje en zette in de 17e eeuw het Haagse Hof in Europa op de kaart. Ze vergrootte het vermogen van de Oranjes en onderhandelde politieke huwelijken die van groot belang bleken voor de macht en het aanzien van de familie. Een van haar nazaten, kleinzoon stadhouder-koning Willem III, werd in 1689 zelfs tot koning van Engeland, Ierland en Schotland gekroond.

Anders dan bij Beatrix en Willem-Alexander
De ontwikkeling van populariteit van de naam Amalia is anders dan bij haar grootmoeder, prinses Beatrix. Daar steeg het gebruik van de voornaam van rond de 18 keer per jaar vóór haar geboorte, naar ruim 200 in het geboortejaar van Beatrix (1938) en naar bijna 300 in 1941. Inmiddels wordt de naam vrijwel niet meer gebruikt, in de periode 2013-2023 werden er, in totaal, minder dan 10 kinderen Beatrix genoemd.

Bij de vader van Amalia, koning Willem-Alexander, volgde de populariteit een vergelijkbaar patroon. Van rond de 500 vernoemingen vóór zijn geboorte, naar rond de 900 in de jaren erna. Dit effect was alleen zichtbaar voor de voornaam ‘Alexander’. De naam ‘Willem’ was destijds reeds een van de meest populaire kindernamen, en daar was geen verandering zichtbaar.

"Het houdt verband met haar meer actieve rol binnen het koningshuis. Mensen zien haar vaker op televisie, lezen haar naam, oftewel ze komen er meer mee in contact dan voorheen." - Patricia Pauwels

Over dit onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door webshop Made for Moments, gespecialiseerd in kaarten en producten om speciale levensmomenten te vieren. Het onderzoek vond plaats op basis van gegevens van de Nederlandse Voornamenbank van het Meertens Instituut, gecombineerd met gegevens van de Sociale Verzekeringsbank en de eigen data van Made for Moments.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met Patricia Pauwels via demakers@madeformoments.nl